Podręczny dekontaminator pomieszczeń DiosolGenerator MF
Urządzenie do szybkiej dekontaminacji pomieszczeń roztworem nadtlenku wodoru (H2O2)
wraz z jonami srebra. Zapewnia wysoką skuteczność poprzez rozproszenie środka
dezynfekcyjnego w postaci suchej mgły. Umożliwia dekontaminację pomieszczeń wraz
ze sprzętem medycznym i urządzeniami elektronicznymi, do objętości 270 m3.
Przeznaczony do użytku szpitalnego, w salach operacyjnych, salach chorych, laboratoriach,
karetkach, DPS’ach, gabinetach lekarskich, przedszkolach i szkołach. Bezpieczne i łatwe
w obsłudze. Potwierdzona badaniami skuteczność na środku chemicznym Diosol,
przeciw wirusom (w tym koronawirus SARS-CoV-2), bakteriom, grzybom, prątkom
i innym drobnoustrojom.

© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved