Lista produktów
Pożywka wraz z paskowymi testami biologicznymi Spor View
Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus stearothemophilus
ATCC 7953 lub Bacillus Atrophaeus ATCC 9372, w jednym specjalnym opakowaniu papierowym
zabezpieczającym przed kontaminacją. Każdy wskaźnik zawiera nie mniej niż 1 x 10^6 jednostek
zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU). Testy  Spor przeznaczone są
do kontroli biologicznej procesów sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, plazmą,
formaldehydem i gorącym powietrzem.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved