Lista produktów
EnSURE ™ Touch luminometryczny system kontroli mycia i dezynfekcji ATP.
EnSURE ™ Touch to zaawansowany system monitorowania, który zbiera, analizuje
i raportuje dane testów ATP. Wykrywanie ATP poprzez pomiar adenozyno-trójfosforanu               
w pobranych próbkach z powierzchni dezynfekowanych pomieszczeń.
Natychmiastowy wynik badania wymazowego w 10 sekund testów Ultra, SuperUltra
oraz Aqua Snap. Podręczne urządzenie jest wyposażone w czytelny 5 calowy, dotykowy
ekran oraz technologię bezprzewodowej synchronizacji danych. Waga 320g.
Wskazanie wyników negatywnych lub pozytywnych w RLU. Archiwizacja i udokumentowanie
całego procesu kontroli w łatwym i czytelnym programie, połączenie Wi-Fi, USB.       
Pamięć wewnętrzna 2GB. Producent Hygiena/USA
Luminometr ATP Hygiena
Elektroniczne urządzenie amerykańskiej firmy Hygiena, króre dzięki technologi
pomiaru luminometrycznego pozwala szybko ocenić poziom zanieczyszczeń ATP.
Medyczne maseczki ochronne i chirurgiczne
Maseczki firmy Crosstex to opatentowany, ochronny wyrób medyczny do twarzy, wykonany
w technologii SECURE FIT®. To pierwsza na świecie maseczka zawierająca zarówno
aluminiowe paski na nos jak i podbródek, umożliwiające odpowiednie dopasowanie do twarzy,
zapewniając najwyższą ochronę w każdej sytuacji. Dostępne poziomy filtracji LEVEL 1, 2, 3 N95
umożliwiają dobranie maski do każdej sytuacji.
Naboje z czynnikiem sterylizacyjnym H202
Jednorazowe naboje w formie plastikowych kaset, wypełnione czynnikiem sterylizacyjnym
o stężeniu 50% nadtlenku wodoru i pojemności 4-10ml, przeznaczone są do sterylizatorów
plazmowych z serii RENO.
Biologiczne testy ampułkowe Spor View szybkiego odczytu 10 h
Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu STEAM para w formie jednorazowej ampułki
zawiera określoną ilość spor Geobacillus Stearothermophilus i służy do kontroli procesów
sterylizacji parowej w temp. 121°-134 °C. Wstępna weryfikacja wyniku już po 2,5 h inkubacji.
Końcowy i ostateczny odczyt wyniku po 10 h inkubacji w tradycyjnych inkubatorach
55°-60°C pozwala na szybkie zwalnianie sterylizowanego materiału. 
Biologiczne testy ampułkowe Spor View para wodna
Wskaźnik biologiczny STEAM para jest przewidziany do kontroli procesów sterylizacji parowej
w temp. 121-134ºC. Test w formie jednorazowej ampułka zawiera określoną ilość spor Geobacillus
Stearothermophilus 10>5  Czas inkubacji 24 h pozwala na szybkie zwalnianie sterylizowanego materiału.
Biologiczne testy ampułkowe Spor View plazma
Wskaźnik biologiczny służy do kontroli procesów sterylizacji w sterylizatorach plazmowych H2O2.
Test wykonany w formie jednorazowej ampułki zawiera określoną ilość  spor Geobacillus
Stearothermophilus. Czas inkubacji 24 h pozwala na szybkie i bezpieczne zwalnianie
wysterylizowanego materiału. 
Biologiczne testy ampułkowe Spor View tlenek etylenu
Wskaźnik biologiczny EO służy do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
w różnych modelach sterylizatorów. Test w formie jednorazowej ampułki zawiera określoną ilość 
spor Geobacillus atrophaeus. Czas inkubacji 48 h pozwala na szybkie i bezpieczne zwalnianie
wysterylizowanego materiału. 
Biologiczne testy ampułkowe szybkiego odczytu Smart-Read EZTest
Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu EZTest para w formie jednorazowej ampułki
zawiera określoną ilość spor Geobacillus Stearothermophilus  10^6 oraz 10^5 i służy
do kontroli procesów sterylizacji parowej w temp. 121°-134 °C. Pozytywna weryfikacja wyniku
następuje już po 3 h, a końcowy odczyt wyniku po 5 h inkubacji, którą przeprowadza się
w specjalnych inkubatorach Smart- Well® wyposażonych w panel dotykowy i drukarkę.
Pozwala to  na szybkie zwalnianie sterylizowanego materiału oraz uzyskanie pełnej dokumentacji
z przeprowadzonego badania.
Pożywka wraz z paskowymi testami biologicznymi Spor View
Wskaźnik ma postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus stearothemophilus
ATCC 7953 lub Bacillus Atrophaeus ATCC 9372, w jednym specjalnym opakowaniu papierowym
zabezpieczającym przed kontaminacją. Każdy wskaźnik zawiera nie mniej niż 1 x 10^6 jednostek
zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU). Testy  Spor przeznaczone są
do kontroli biologicznej procesów sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, plazmą,
formaldehydem i gorącym powietrzem.
Chemiczne testy paskowe plazma
Wieloparametrowe testy chemiczne typ 4 PN EN ISO 11140-1 w formie paska Tyvek
z naniesioną substancją chemiczną koloru różowego. Testy mogą być używane w sterylizatorach
plazmowych H202 różnych rozmiarów i typów m. in. Sterrad, Renosem, Steris.
Chemiczne testy paskowe para wodna
Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska papierowego
z perforacją, na który naniesiono substancję testową koloru niebieskiego. Wskaźniki
chemiczne typ 4 PN EN ISO 11140-1 reagują na dwie lub więcej zmiennych krytycznych
parametrów procesu sterylizacji parą wodną i mogą być stosowane w sterylizatorach różnego typu.
Chemiczne testy paskowe tlenek etylenu
Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne wykonane w formie paska papierowego z perforacją,
na który naniesiono substancję testową koloru niebieskiego. Testy chemiczne typ 4 PN ISO
11140-1 reagują na dwie lub więcej zmiennych krytycznych parametrów procesu sterylizacji
tlenkiem etylenu i mogą być stosowane w sterylizatorach różnego typu.
Chemiczne testy paskowe DUAL
Wieloparametrowe wskaźniki chemiczne wykonane w formie laminowanego paska
papierowego z perforacją, na który naniesiono substancję testową. Wskaźniki chemiczne
typ 4 PN EN ISO 11140-1 reagują na dwie lub więcej zmiennych krytycznych parametrów
procesu sterylizacji parą wodną, czystym tlenkiem etylenu lub jego mieszaniną z innymi gazami
i mogą być stosowane w urządzeniach różnych typów.
Chemiczne testy paskowe formaldehyd
Wieloparametrowe testy chemiczne w formie papierowego paska z naniesioną substancją
wskaźnikową koloru fioletowego. Wskaźniki chemiczny typ 4 reagują na dwie lub więcej
zmiennych krytycznych parametrów procesu sterylizacji parą wodną i mogą być stosowane
w sterylizatorach różnego typu.

Chemiczne testy zintegrowane tlenek etylenu
Integrator GSM-100 jest wskaźnikiem chemicznym ISO 11140-1, kontrolującym
proces sterylizacji tlenkiem etylenu w sterylizatorach różnego typu. 
Chemiczne testy paskowe samoklejące Sterim® Integrator 5
Test chemiczny STERIM® Integrator 5 jest standardowym wskaźnikiem kolorometrycznym,
który stanowi prostą i dokładną metodę oceny  procesów sterylizacji parą wodną
(grawitacja, próżnia i cykle błyskawiczne). STERIM® Integrator 5 oferowany jest w formie
prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 100 mm x 20 mm (-5%).
Test jest wskaźnikiem chemicznym typ 5 wg PN EN ISO 11140-1:2014.
Chemiczny test paskowy samoklejący Sterim® Emulator 6
Test chemiczny STERIM® Emulator 6 jest podstawowym wskaźnikiem kolorometrycznym,
który stanowi prostą i dokładną metodę oceny procesów sterylizacji parą wodną w zakresie 
określonych temperatur i czasów. STERIM® Emulator 6 oferowany jest w formie
prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 100 mm x 19 mm.
Test jest wskaźnikiem chemicznym emulacyjnym typ 6 wg PN EN ISO 11140-1:2014.
Zakres kontrolny: 134°C 7 min/ 121°C 20 min oraz 134°C 5,3 min / 121°C 15 min.
Chemiczne testy zintegrowane para wodna Sterim® Control 5
Integrator Sterim® Control 5 jest wskaźnikiem chemicznym typ 5 wg PN EN ISO 11140-1,
kontrolującym proces sterylizacji parą wodną w sterylizatorach różnego typu. 
Wykazanie poprawności procesu odbywa się poprzez przesunięcie substancji chemicznej
w określony na teście obszar i nie wymaga interpretacji koloru. Control 5 jest kompatybilny
z zestawem kontroli wsadu Control PCD.
Chemiczne testy emulacyjne para wodna Sterim® Control 6
Emulator STERIM® Control 6 jest wskaźnikiem chemicznym typ 6 wg PN EN ISO 11140-1,
kontrolującym proces sterylizacji parą wodną w sterylizatorach różnego typu, w ściśle
określonym czasie i temperaturze. Wykazanie poprawności procesu odbywa się poprzez
przesunięcie substancji chemicznej w określony na teście obszar bez konieczności
interpretacji koloru. Control 6 jest kompatybilny z zestawem kontroli wsadu Control PCD.
Kategoria: Bowie&Dick
Chemiczne testy paskowe Sterim® Bowie&Dick PCD
Testy chemiczne STERIM® Control Bowie&Dick zgodne z normą PN EN ISO 11140 - 1 typ 2,
mają formę paska z przesuwalną substancją wskaźnikową.Ten nowy rodzaj testów służy
do codziennej kontroli poprawnego działania sterylizatorów parowych wyposażonych
w program B&D. Testy należy stosować tylko wraz z zestawem symulacyjnym Control PCD.

Zestaw testowy kontroli sterylizacji parowej typu Helix
Zestaw testowy Helix typ 2 wraz chemicznymi  wskaźnikami typ 4, 5 lub 6 zgodne
z normą PN ISO 11140-1, przeznaczony jest do oceny skuteczności procesów sterylizacji
parą wodną dla całego wsadu. Testy mają formę powlekanego paska samoklejącego
oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej
o długości 1,5 metra i średnicy Ø2 mm.

Kategoria: Bowie&Dick
Pakiet testowy Sterim® Bowie&Dick
Funkcjonalny pakietowy test Bowie&Dick zgodny z normą PN ISO 11140 -1 typ 2,
przeznaczony jest do codziennej kontroli sterylizatorów parowych. Arkusz testowy wczesnego
ostrzegania umieszczony jest w pakiecie pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki,
które tworzą krytyczne warunki sterylizacji. Test stosuje się min. w celu weryfikacji szczelności
urządzeń i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowane materiały.

Pakiet dostępny już od 1 sztuki w naszym sklepie internetowym -sprawdź
Kategoria: Bowie&Dick
Pakiet testowy Sterim® Bowie&Dick z arkuszem wczesnego ostrzegania
Jednorazowy pakiet testowy Bowie& Dick Sensitive przeznaczony jest do autoklawów
wyposażonych w system próżniowy. Ma na celu wskazanie skuteczności usunięcia z komory
sterylizatora gazów skondensowanych, przetestowania szczelności, jak również
zdolności penetracji parą poszczególnych wsadów. Zastosowany dodatkowy arkusz
wczesnego ostrzegania wykrywa już pierwsze objawy nieprawidłowości pracy urządzeń. Kategoria: Bowie&Dick
Zestaw testowy Bowie&Dick typu Helix
Zestaw testowy Bowie&Dicka  zgodny z normą PN ISO 11140 -4 typ 2. Ma formę paska
samoklejącego powlekanego folią oraz zestawu symulacyjnego Helix wykonanego 
z kapsuły ze stali kwasoodpornej i rurki teflonowej o długości 4 metry i średnicy Ø 2mm.

Zestaw symulacyjny PCD Control
Zestaw symulacyjny kontroli wsadu typu PCD pozwalający ocenić skuteczność sterylizacji
parowej dla całego wsadu zgodny z norma PN ISO 11140-1 typ 2. Dzięki nowemu systemowi
PCD Control można przeprowadzić test Bowie&Dicka lub jednoczesne badanie testem biologicznym
i chemicznym w jednakowo krytycznych warunkach dla danego procesu sterylizacji.
Zestaw testowy kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu typu Helix
Zestaw testowy Helix typ 2 wraz chemicznymi wskaźnikami typ 4 lub 5, zgodny z normą
PN ISO 11140-1, przeznaczony jest do oceny skuteczności procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
dla całego wsadu. Testy mają formę paska samoklejącego oraz zestawu symulacyjnego
wykonanego z polipropylenowej tuby i rurki teflonowej o długości 1,5 metra i średnicy Ø2 mm.
Zestaw testowy kontroli sterylizacji formaldehydowej typu Helix
Zestaw testowy Helix typ 2 zgodny z normą PN ISO 11140-1, przeznaczony jest do oceny
skuteczności procesów sterylizacji formaldehydem dla całego wsadu. Testy mają formę
paska samoklejącego oraz zestawu symulacyjnego wykonanego z polipropylenowej tuby
i rurki teflonowej o długości 1,5 metra i średnicy Ø2 mm.
Torebki i rękawy ULTRA nowa generacja opakowań do sterylizacji
Innowacyjne opakowania typu ULTRA pozwalają na bezpieczną sterylizację i przechowywanie
szczególnie dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, stanowiąc barierę mikrobiologiczną
nowej generacji. Mogą być stosowane do sterylizacji metodą parową, plazmową, tlenkiem etylenu oraz formaldehydową. Zastosowanie polyolefinu o gramaturze 93g/m2 zamiast papieru gwarantuje
wyjątkową wytrzymałość oraz łatwość otwierania przez odklejanie, całkowicie eliminując
ryzyko pylenia. Produkt cechuje czterokrotnie większa wytrzymałość na przebicie oraz siła
zgrzewu fabrycznego przekraczająca 6Nm. Opakowania ULTRA oferowane są w kilku
szerokościach od 5 cm aż do 69 cm.
 
 
 
Kategoria: Papier krepowany
Papier krepowany Reliance Ahlstrom
Jednorazowe opakowanie ze specjalnej krepy o gramaturze 60g/m2 pozwala
na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich
jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach
i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne,
nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała
przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną
na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. Produkt dedykowany jest
do pakowania małych i średnich zestawów. Papier oferowany w kolorze białym,
niebieskim i zielonym.
Kategoria: Włóknina i SMS
Włóknina Dextex Ahlstrom
Jednorazowe opakowanie wykonane jest z kombinacji celulozy oraz włókien
syntetycznych o zwiększonej odporności mechanicznej i gramaturze.
Surowce użyte do produkcji to m.in. masa celulozowa, syntetyczne włókna
i spoiwa lateksu syntetycznego, które charakteryzują się doskonałą
przepuszczalnością czynnika sterylizującego połączoną z wysoką
barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym
pakowaniu.
Kategoria: Włóknina i SMS
Włóknina SMS Ahlstrom
Materiały informacyjne w przygotowaniu.
Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji STERIM
Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalające na bezpieczną sterylizację
i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura
papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m² i została precyzyjnie dobrana, zapewniając
odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. 
Powierzchnia foliowa wykonana jest z nowego 8-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm.
Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM
typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. Bogaty asortyment rozmiarów pozwalana
skuteczne zastosowanie opakowań w małych gabinetach prywatnych i szpitalnych
centralnych sterylizatorniach.
Torebki papierowo-foliowe samoklejące do sterylizacji STERIM
Samoklejące torebki papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację i przechowywanie 
materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi
60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z nowego 6-warstwowego kompozytu
poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki
chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. Szeroki
asortyment rozmiarów pozwala na użytkowanie produktu w prywatnych gabinetach lekarskich 
i placówkach medycznych, bez konieczności zakupu kosztownych urządzeń zgrzewających.
Torebki papierowo-foliowe zgrzewalne do sterylizacji STERIM
Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe  pozwalające na bezpieczną sterylizację
i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Oferowane
torebki występują w wersji z zakładką i bez zakładki, w bogatym asortymencie rozmiarów.
Gramatura papieru wynosi 60 g/m² i została precyzyjnie dobrana zapewniając odpowiednią
wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z nowego,
6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu
fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1
oraz informacje techniczne w języku polskim.
Rękawy folia tyvek do sterylizacji
Jednorazowe opakowania w postaci rękawów  folia -TYVEK® pozwalające na bezpieczną
sterylizację niskotemperaturową metodą plazmową i przechowywanie materiałów medycznych.
Gramatura tyveku wynosi 74 g/m² i została precyzyjnie dobrana, zapewniając odpowiednią
wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z nowego,
kompozytu poliestru i polipropylenu. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są informacje
techniczne oraz  wskaźniki chemiczne. Rękawy mogą być stosowane w sterylizatorach
różnego typu, m. in. RENO, Sterrad, Steris. 
Rękawy papierowo-foliowe ViewPack®
Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację oraz
przechowywanie materiałów medycznych. Opakowania ViewPack®  firmy AMCOR składają się
z dwóch różnych warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanałowym termo zgrzewem.
Gramatura papieru medycznego wynosi 60 g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana
jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52μm.
Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu
z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na opakowaniach nadrukowane
są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1. 
Rękawy papierowo-foliowe BOP®
Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację oraz
przechowywanie materiałów medycznych. Opakowania BOP®  firmy AMCOR składają się
z dwóch różnych warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanałowym termo zgrzewem.
Gramatura papieru medycznego wynosi 60 g/m2. Powierzchnia foliowa wykonana
jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52μm.
Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu
z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na opakowaniach nadrukowane
są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO typ 1. 
 
System opakowaniowy INTEGRApack
Jednorazowe torebki Integra wykonane z mocnego włókna SMS o gramaturze 43g  pozwalają
na bezpieczną sterylizację i przechowywanie zestawów narzędziowych o dużej wadze i rozmiarach. 
Torebki Integra wraz ze stacja zgrzewającą tworzą pierwszy kompletny system pakowania
sprzętu medycznego zgodnie z ISO 11607 cz. 1 i 2. Precyzyjnie dobrany asortyment rozmiarów
1 DIN oraz 1/2 DIN pozwala na skuteczne zastosowanie opakowań w gabinetach prywatnych lub
dużych placówkach medycznych.
Torebki foliowo-włókninowe
Torebki foliowo-włókninowe zgrzewalne przeznaczone są do sterylizacji dużych, ciężkich
zestawów narzędziowych, bieliźnianych lub innych. Produkt cechuje się bardzo dużą wytrzymałością 
na rozerwanie dzięki wyjątkowej charakterystyce mocnej włókniny o gramaturze 60 g/m2 
oraz nowej elastycznej, wielowarstwowej folii. Na torebkach umieszczono wskaźnik
sterylizacji parowej, gazowej oraz informacje techniczne.
Etykiety przylepne dwu i trzyrzędowe oraz metkownice
Koperty archiwizacyjne, metkownice dwu i trzyrzędowe oraz etykiety podwójnie przylepne
ze wskaźnikami sterylizacji typ 1, na potrzeby sterylizacji różnymi metodami: para wodna,
tlenek etylenu, plazma lub formaldehyd, do modeli metkownic dwu i  trzyrzędowych, np. Blitz,
Famos, GKE, SP Medical, Monarch.
Inkubator szybkiego odczytu Smart-Well z drukarką
Inkubator szybkiego odczytu Smart-Well®  wyposażony w dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD
oraz zewnętrzną drukarkę, służy wyłącznie do weryfikacji testów biologicznych szybkiego odczytu
Smart-Read EZTest. Ampułkowe testy biologiczne do pary wodnej inkubuje się w temp. 55°-60°C,
w czasie do 5 godzin.
Inkubator do testów biologicznych para i plazma
Inkubator do ampułkowych testów biologicznych o temperaturze działania 55°-60°C,
w którym można przeprowadzać jednocześnie inkubację  w 15 komorach o średnicy 11 mm
lub 13 mm. Urządzenie posiada kontrolkę świetlną potwierdzającą uzyskanie wymaganej
temperatury inkubacji i jest kompatybilne z testami różnych producentów.
Inkubator do testów biologicznych tlenek etylenu, gorące powietrze
Inkubator do ampułkowych testów biologicznych o temperaturze działania 37°-40°C,
w którym można przeprowadzać jednocześnie inkubację  w 15 komorach o średnicy 11 mm
lub wersji 13 mm. Urządzenie posiada kontrolkę świetlną potwierdzającą uzyskanie
wymaganej temperatury inkubacji i jest kompatybilne z testami różnych producentów.
Inkubator, cieplarka uniwersalna od 5°C do 80°C
Uniwersalna cieplarka do inkubowania szczepów bakterii wykorzystywanych do kontroli
sterylizacji FORM, STEAM, EO, PLAZMA, DRY HEAT. Inkubator wyposażony jest
w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, który umożliwia ustawienie temperatury od 5°C do 80°C
i czasu pracy do 99 godzin. Jednorazowo można wykonać badania w 15 celach kontrolnych.
PRO-Clean™ szybki test do wykrywania pozostałości zanieczyszczenia białkowego
Test PRO-Clean™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia
białkowego powierzchni urządzeń medycznych pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników
i jakość wyrobów. Test PRO-Clean™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się
na powierzchni po myciu i dezynfekcji. Odczyt od 1 minuty.
Medi-Check™ szybki i czuły test do wykrywania pozostałości zanieczyszczenia białkowego
Test Medi-Check™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia
powierzchni urządzeń medycznych, a także sprzętu stomatologicznego i chirurgicznego, pomagający
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. Test Medi-Check™ wykrywa wszelkie
pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji. Test Medi-Check™
natychmiastowo weryfikuje czystość powierzchni, umożliwiając w razie potrzeby wdrożenie
odpowiednich działań korygujących.
STERIM CLEAN Control
Nowoczesne testy słuƒżące do rutynowej kontroli procesów mycia maszynowego w automatycznych
myjniach-dezynfektorach róƒżnego typu. Testy CLEAN Control są nieodzownym elementem
w procesie codziennej, rutynowej kontroli procesów mycia, zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010.

STERIM WASH Control
Nowoczesny test służący do rutynowej kontroli procesów mycia maszynowego w automatycznych
myjniach-dezynfektorach różnego typu. Testy Wash Control są nieodzownym elementem w procesie
codziennej, rutynowej kontroli procesów mycia zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010.
Sposób umieszczenia substancji wskaźnikowej pozwala na kontrolę mycia w czterech krytycznych
płaszczyznach jednocześnie.

STERIM WASH Control - uchwyt
Test WASH Control należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem ze stali kwasoodpornej, który
ma za zadanie dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. Należy umieścić test w specjalnym
uchwycie równomiernie na całej powierzchni przyrządu. Następnie uchwyt ze wskaźnikiem umieścić
wewnątrz myjni, np. na tacy narzędziowej, w miejscu uznawanym za najbardziej krytyczne
dla danego modelu urządzenia myjącego. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie mycia
substancja testowa koloru czerwonego powinna zostać całkowicie usunięta.
Testy kontroli dezynfekcji termicznej Des Control 93°C 10 minut
Wskaźniki DES Control przeznaczone są do kontroli procesów dezynfekcji termicznej
w myjniach-dezynfektorach różnych typów. Dzięki zastosowaniu nowej technologii
w opracowaniu wskaźnika chemicznego możliwa jest dokładna ocena uzyskania wymaganych
parametrów dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883.
Sterim DES Control oferowany jest w wersji samoklejącej; temperatura 93°C, czas 10 minut.
Testy kontroli dezynfekcji termicznej Des Control 90°C 5 minut
Wskaźniki DES Control przeznaczone są do kontroli procesów dezynfekcji termicznej
w myjniach-dezynfektorach różnych typów. Dzięki zastosowaniu nowej technologii
w opracowaniu wskaźnika chemicznego możliwa jest dokładna ocena uzyskania wymaganych
parametrów dezynfekcji zgodnie z normą PN EN ISO 15883.
Sterim DES Control oferowany jest w wersji samoklejącej; temperatura 90°C, czas 5 minut.
Testy kontroli mycia endoskopów Wash-Checks™ H&E
Innowacyjne testy służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia instrumentów kanałowych,
endoskopów oraz efektywności działania detergentów w myjniach-dezynfektorach każdego typu.
Testy Wash - Checks™ H&E są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia
zgodnie z ISO 15883.
 

Testy kontroli mycia maszynowego Wash-Checks™
Testy amerykańskiej firmy Steritec służą sprawdzaniu skuteczności procesów mycia
oraz efektywności działania detergentów w myjniach- dezynfektorach każdego typu.
Testy Wash-Checks™ są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia
zgodnie z ISO 15883. Substancja wskaźnikowa na teście została zaprojektowana w taki sposób,
aby maksymalnie naśladować pozostałości zaschniętej krwi oraz tkanek.
Testy kontroli mycia ultradźwiękami Wash-Checks™ U
Testy amerykańskiej firmy Steritec służą sprawdzaniu skuteczności procesów mycia
oraz efektywności działania myjni ultradźwiękowych każdego typu.
Testy Wash-Checks™ U są nieodzownym elementem codziennej kontroli procesów mycia
zgodnie z ISO 15883. Wskaźnik kontrolny umieszczony jest na specjalnej, cienkiej płytce
metalowej, która doskonale nadaje się do archiwizacji.
Testy kontroli mycia ultradźwiękami narzędzi kanałowych Wash-Checks™ UH
Testy chemiczne służą do sprawdzania skuteczności procesów mycia poprzez kawitację
instrumentów kanałowych, endoskopów oraz efektywności działania detergentów oraz głowic
w myjniach ultradźwiękowych każdego typu. Testy Wash-Checks™UH są nieodzownym
elementem codziennej kontroli procesów mycia zgodnie z ISO 15883.
Testy kontroli mycia maszynowego TOSI
Jednorazowy test niemieckiej firmy Pereg służy do kontroli skuteczności działania myjni-
dezynfektorów narzędziowych. TOSI to pierwszy wskaźnik kompatybilny ze składem krwi ludzkiej.
Specjalna budowa testu symuluje przeguby narzędzi chirurgicznych, a przezroczysta osłona testu
umożliwia precyzyjną ocenę wizualną bez możliwości złej interpretacji wyników.
Taśmy samoklejące do zabezpieczania pakietów ze wskaźnikami
Specjalne taśmy samoklejące wykonane z mocnego papieru krepowanego, impregnowane klejem,
służą do zabezpieczenia pakietów zawiniętych w papier krepowany, SMS lub włókninę. Taśmy
posiadają wskaźniki sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, gorącym powietrzem lub plazmą.

Taśmy samoklejące bez lateksu do zabezpieczania pakietów
Specjalne taśmy samoklejące bez lateksu wykonane z mocnego papieru krepowanego,
impregnowane klejem, służą do zabezpieczenia pakietów zawiniętych w papier krepowany,
SMS lub włókninę. Taśmy występują w wersji bez wskaźnika oraz ze wskaźnikiem sterylizacji
parą wodną.
Podajnik do taśm samoklejących
Podajnik w kolorze niebieskim do taśm samoklejących wykonany ze stali, zapewnia wygodne
pobieranie poprzez odcięcie jednocześnie dwóch taśm o określonej przez użytkownika długości. 
Specjalnie obciążona podstawa podajnika zapewnia stabilność na każdym podłożu. 
Możliwość stosowania taśm o szerokości 12- 19-25 mm i długości 50-55 m.


 
Testy kontroli poprawnej pracy zgrzewarek Seal Checker
Test typu Seal Checker służy do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek. Test występuje w formie
arkusza o wymiarach 175mm x 75mm. Jego użycie pozwala określić, czy w czasie zgrzewania
parametry temperatury i nacisku zostały prawidłowo dobrane.
Kategoria: Papier krepowany
Maty papierowe wchłaniające wilgoć TrayLiner
Maty TrayLiner wykonane z papieru krepowanego o gramaturze 110g/m2 doskonale zmniejszają
wilgotność względną produktów poddanych sterylizacji parą wodną, wchłaniają pozostałości
wilgoci ułatwiając proces suszenia oraz dodatkowo zabezpieczają opakowanie sterylne przed
uszkodzeniem. Rozmiary mat odpowiadają standardowym wymiarom 1,1/2 i 1/4 DIN.
Torebki foliowe transportowe
Wielorazowego użytku  torebki wykonane z mocnej i elastycznej folii posiadające przylepny
pasek zamykający, przeznaczone są do dodatkowego zabezpieczenia materiałów medycznych.
Opakowania te mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występują trudne warunki 
transportowania oraz gdy należy wydłużyć okres sterylności materiału medycznego.
Środek neutralizujący Belimed Protect™Neutralizer
Środek chemiczny Belimed Neutralizer przeznaczony do neutralizacji kwasowej
pozostałości alkalicznych podczas automatycznego mycia w myjniach maszynowych.
Nadaje się do neutralizacji wszystkich alkalicznych środków myjących.
Zapobiega powstawaniu plam i pozostałości spowodowanych alkalicznymi środkami
myjącymi. Nie zawiera  surfaktantów. Zwiększa żywotność instrumentów ze stali
nierdzewnej poprzez odnowienie warstwy pasywacyjnej.
Informacje producenta:https://www.belimed.com/en/solutions/consumables-protect
Alkaiczny/enzymatyczny środek myjący Belimed ProtectTM Mild Alkaline Enzyme
Alkaiczny/enzymatyczny łagodny środek myjący Belimed ProtectTM Mild Alkaline Enzyme
Skuteczne czyszczenie  -  potrójna połączona moc łagodnego czyszczenia alkalicznego,
enzymatycznego i środków powierzchniowo czynnych do stosowania w myjniach
maszynowych i endoskopowych. Nisko pieniący, bez fosforanów i krzemianów.
Dozowanie/temp/czas 2-10 mL/L, 30-60°C, 5-10 min

Środek myjąco-dezynfekujący Belimed ProtectTM Cleaner and Disinfectant
Środek myjąco-dezynfekujący Belimed ProtectTM Cleaner and Disinfectant  przeznaczony
do stosowania w stacjach myjących i  chemiczno-termicznej obróbki nieinwazyjnych
wyrobów medycznych.Zgodny z AK-BWA (systemy odkażania łóżek i wózków).
Doskonała skuteczność przeciwdrobnoustrojowa. Dobra kompatybilność materiałowa
dzięki neutralnej wartości pH 5-8.Przyjazny dla użytkownika, bez aldehydu i niskopieniący.
Dozowanie/temp./czas 5-10 mL/L, 55-75°C, 2-5 min
Alkaliczny środek myjący Belimed Protect™Mild Alkaline Cleaner
Łagodny i skuteczny alkaliczny środek myjacy o doskonałej kompatybilności materiałowej
do stosowania w myjniach dezynfektorach różnych producentów.Stężenie 0,2-1%,pH10.
Nie zawiera  EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i NTA (kwas nitrylotrioctowy)
Środek nisko pieniący, bardzo łatwy do spłukania, nie wymaga neutralizacji.
Zalecany do aluminium i aluminium anodowanych.
Dozowanie/temp./czas 2-10 mL/L, 35-80°C, 5-10 min.

Neutralny środek myjący Belimed Protect ™ Neutral Enzyme Cleaner
Wysoce skuteczny neutralny enzymatyczny środek myjący do usuwania krwi, białek
i tłuszczu. Silne neutralne czyszczenie enzymów w myjniach maszynowych WD, endoskopowych
lub ultradźwiękowych. Niskie pienienie oraz neutralne pH 7-8 gwarantuje doskonała kompatybilność
materiałową. Bezpieczny w użyciu z endoskopami elastycznymi  różnych producentów.Możliwość 
stosowania środka do mycia ręcznego endoskopów, narzędzi oraz sprzętu medycznego.
Informacje techniczne producenta : https://www.belimed.com/en/solutions/consumables-protect
Spray do wstępnego oczyszczania Belimed Protect™Pre Treat Spray
Spray do wstępnego oczyszczania Belimed Protect™ Pre Treat Spray stworzony z myślą
o transporcie i tymczasowym przechowywaniu zabrudzonych narzędzi chirurgicznych
oraz urządzeń medycznych wielokrotnego użytku przed reprocesowaniem.
Informacje producenta :https://www.belimed.com/en/solutions/consumables-protect
Środek do płukania i suszenia Belimed Protect™Rinse and Dry Aid
Środek chemiczny Belimed Protect™ Rinse and Dry Aid został opracowany
w celu realizacji procesów płukania i suszenia bez pozostawiania żadnych plam i smug
wszelkich  instrumentów chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków itp.
Neutralne pH - szeroka kompatybilność materiałowa.Zgodność z normą EN 93/42 EEC.

Rękawy nylonowe do sterylizacji gorącym powietrzem
Rękawy nylonowe do sterylizacji gorącym powietrzem w zakresie temp. 180°C-215°C,
oferowane są w rozmiarach szerokość 5-20 cm i długość 30 m. Rękawy nylonowe 
cechuje duża elastyczność i wytrzymałość na rozerwanie.Opakowanie należy zamykać
zgrzewarką strunową lub specjalną taśmą samoklejącą.


Torebki samoklejące nylonowe do sterylizacji gorącym powietrzem
Nylonowe torebki samoklejące do sterylizacji gorącym powietrzem w zakresie temp. 180°C-215°C,
oferowane są w rozmiarach: szerokość 5-25 cm i długość do 33 cm. Torebki są przezroczyste,
cechuje je duża elastyczność oraz wytrzymałość na rozerwanie. Opakowanie zawiera 100 sztuk
torebek oraz komplet samoklejących testów chemicznych.
Chemiczne testy paskowe gorące powietrze
Chemiczne testy do kontroli sterylizacji gorącym powietrzem w formie paska papierowego
z naniesioną substancją testową koloru zielonego. Zakres działania 160-180°C w czasie
2-5 godzin w urządzenia sterylizacyjnych różnego typu.
Osłonki na narzędzia- silikonowe kolorowe
Kolorowe osłonki silikonowe są przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu i sterylizacji. Dodatkowo zabezpieczają opakowania
papierowo-foliowe przed niekontrolowanym rozdarciem. Osłonki występują w wielu rozmiarach,
typach i kolorach.
Osłonki na narzędzia- silikonowe bezbarwne
Bezbarwne osłonki silikonowe są przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu i sterylizacji. Dodatkowo zabezpieczają opakowania
papierowo-foliowe przed niekontrolowanym rozdarciem. Osłonki występują w wielu rozmiarach.
Osłonki na narzędzia- papierowe
Papierowe osłonki  są przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas transportu i sterylizacji. Dodatkowo  zabezpieczają opakowania  papierowo-foliowe
przed niekontrolowanym rozdarciem. Osłonki występują w kilku rozmiarach.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved