Dekontaminator powierzchni Diosol Generator
Skuteczny system suchej  dekontaminacji pomieszczeń oparty na nadtlenku wodoru i kationach
srebra o skuteczności log 10^6 dla spor, grzybów, bakterii, wirusów. Idealny dla pomieszczeń
szpitalnych, karetek pogotowia  laboratoriów, gabinetów lekarskich, domów starców, gastronomi,
przedszkoli, szkół i wielu innych. Wysoka skuteczność działania w czasie do 90 minut potwierdzona 
jest licznymi badaniami i certyfikatami  jednostek opiniujących. Producent DIOP Niemcy.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved