Viro2Clean® szybki dekontaminator powietrza i powierzchni nadtlenkiem wodoru
Viro2 CleanSystem to niewielkie urządzenie do bezpiecznej i skutecznej dekontaminacji
pomieszczeń roztworem nadtlenku wodoru (H2O2) w postaci suchej mgły. 
Umożliwia dekontaminację pomieszczeń wraz ze wyposażeniem, sprzętem medycznym
i urządzeniami elektronicznymi. Działa skutecznie  przeciw wirusom w tym Covid 19,
bakteriom, grzybom, prątkom i innym drobnoustrojom dzięki zastosowaniu środków
serii NT-OXY o stężeniu 6 lub 12% Wyrób medyczny zgodny z EC 93/42  Klasy I;
Wymiary: 430 x 420 x 380 mm; Waga:7 kg; Obszar działania do 4000m3
Normy ISO 13485:2016;EN 60601-1-2:2013/2015;CE
 
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved