Bactryl środek do dezynfekcji i czyszczenia
Bactryl to gotowy do użycia silny powierzchniowy środek dezynfekcyjny i czyszczący, dostępny
w sprayu oraz jako ściereczki. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze
oraz czyszczące potwierdzone zostało niezależnymi certyfikatami.
Bactryl jest wyrobem medycznym klasy IIb, zgodnym m.in. z ISO EN14885, EN 14476, EN 16615.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved