Plomby plastikowe do kontenerów sterylizacyjnych
Plomby plastikowe przeznaczone są zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych różnych
producentów tj. Aesculap, Wagner, Martin, Aygun, przed niekontrolowanym otwarciem.
Oferowane są w różnych kolorach, ze wskaźnikiem parowym TYP 1 lub bez.

© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved