Chemiczne testy paskowe samoklejące Sterim® Integrator 5
Test chemiczny STERIM® Integrator 5 jest standardowym wskaźnikiem kolorometrycznym,
który stanowi prostą i dokładną metodę oceny  procesów sterylizacji parą wodną
(grawitacja, próżnia i cykle błyskawiczne). STERIM® Integrator 5 oferowany jest w formie
prostokątnego, samoklejącego, papierowego paska o wymiarach 100 mm x 20 mm (-5%).
Test jest wskaźnikiem chemicznym typ 5 wg PN EN ISO 11140-1:2014.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved