Zgrzewarka i podajnik to wytwarzania torebek
Urządzenie zgrzewające, które stanowi połączenie podajnika rolkowego i obrotowego.
Jest idealnym rozwiązaniem w miejscach, w których występuje potrzeba wyprodukowania
torebek papierowo-foliowych w krótkim czasie.Gdy tradycyjne urządzenia zgrzewające mogą 
wyprodukować 10 torebek na minute,Pouchmaker moż˜e osiagnąć wysoką wydajność produkcji
do 4000 torebek na godzinę.


© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved