Chemiczne testy zintegrowane tlenek etylenu
Integrator GSM-100 jest wskaźnikiem chemicznym ISO 11140-1, kontrolującym
proces sterylizacji tlenkiem etylenu w sterylizatorach różnego typu. 
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved