Prawa autorskie
 1. Zdjęcia i teksty zamieszczane na stronie https://informermed.eu są objęte ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
   
 2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie https://informermed.eu, w szczególności fotografii produktów, grafik produktów i opisów produktów, przysługują spółce Informer Med Sp. z o.o o z siedzibą w Poznaniu.
   
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Informer Med Sp. z o.o. w odniesieniu do zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie   https://informermed.eu niedozwolone jest w szczególności:

  a) powielanie, kopiowaniem edytowanie, reprodukowanie, drukowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub w części zdjęć lub tekstów,
  b) korzystanie ze zdjęć lub tekstów w sklepach internetowych, portalach społecznościowych lub jakichkolwiek innych social media,
  c) korzystanie ze zdjęć lub tekstów bezpośrednio lub pośrednio w celu komercyjnym.
   
 4. Powyższa zgoda nie jest wymagana wyłącznie na korzystanie ze zdjęć lub tekstów w zakresie własnego użytku osobistego. W pozostałych przypadkach korzystanie ze zdjęć lub tekstów wymaga zawarcia z Informer Med Sp. z o.o. umowy licencyjnej.
   
 5. Naruszenie powyższych zasad skutkować może odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną.

  Wszystkie zdjęcia, grafiki oraz treści w serwisie sterim.eu są włąsnością sklepu i zabronione jest ich kopiowanie.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved