Lista produktów
Dekontaminator pomieszczeń H202 i ozonem
Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń roztworem nadtlenku wodoru i ozonem
DLA POMIESZCZEŃ O WYSOKIM ZAGROŻENIU: bloki operacyjne, oddziały chorób zakaźnych,
OIOM, laboratoria, pomieszczenia do przygotowywania żywności, strefy kwarantanny.
Ekologiczny, szybki, bezpieczny i skuteczny log10^6 system dekontaminacji kontrolowany testami
chemicznymi oraz biologicznymi.
 
 
System dekontaminacji pomieszczeń
Nowoczesny system suchej  dekontaminacji pomieszczeń oparty na nadtlenku wodoru i kationach
srebra o skuteczności log 10^7 dla spor, grzybów, bakterii, wirusów. Idealny dla pomieszczeń
szpitalnych, laboratoriów, gabinetów lekarskich, domów starców, gastronomi, przedszkoli, szkół
i wielu innych. Wysoka skuteczność działania w czasie od 60 minut potwierdzona  jest licznymi
badaniami i certyfikatami  jednostek opiniujących.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved