System dekontaminacji pomieszczeń
Nowoczesny system suchej  dekontaminacji pomieszczeń oparty na nadtlenku wodoru i kationach
srebra o skuteczności log 10^7 dla spor, grzybów, bakterii, wirusów. Idealny dla pomieszczeń
szpitalnych, laboratoriów, gabinetów lekarskich, domów starców, gastronomi, przedszkoli, szkół
i wielu innych. Wysoka skuteczność działania w czasie od 60 minut potwierdzona  jest licznymi
badaniami i certyfikatami  jednostek opiniujących.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved