STERIM WASH Control
Nowoczesny test służący do rutynowej kontroli procesów mycia maszynowego w automatycznych
myjniach-dezynfektorach różnego typu. Testy Wash Control są nieodzownym elementem w procesie
codziennej, rutynowej kontroli procesów mycia zgodnie z normą EN ISO 15883-1:2010.
Substancja wskaźnikowa, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru
ciemnoczerwonego symuluje pozostałości zaschniętej krwi i została umieszczona na plastikowym
nośniku w formie czterech wyraźnych kwadratów. Sposób umieszczenia substancji wskaźnikowej
pozwala na kontrolę mycia w czterech krytycznych płaszczyznach jednocześnie.
Test należy używać zawsze ze specjalnym uchwytem za stali kwasoodpornej, który ma za zadanie
dodatkowo utrudnić dostęp czynnika myjącego. Niski koszt monitorowania procesów mycia pozwala
na częste używanie testów; zaleca się ich stosowanie co najmniej raz dziennie z pustym wsadem
oraz cyklicznie w ciągu dnia z pełnym wsadem.
© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved