Plomby plastikowe do kontenerów sterylizacyjnych
Plomby plastikowe przeznaczone są zabezpieczenia kontenerów sterylizacyjnych różnych
producentów tj. Esculap, Wagner, Martin, Aygun przed niekontrolowanym otwarciem.
Oferowane są w różnych kolorach ze wskaźnikiem parowym TYP 1 lub bez .

© Copyright 2014 by informer-med. All rights reserved